Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Kontakt

Masz pytanie?

Zapraszamy
do kontaktu z nami,
 pomożemy Ci w zakupach

78 33 77 123

Kontakt

Skype

Skype

Zadzwoń

modnie24.pl

modnie24.pl

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego „modnie24.pl”

§ 1 

Postanowienia ogólne

Usługodawcą internetowym w domenie „modnie24.pl” jest firma „AJPic Adam Jurkiewicz” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Gdańska 44d/8, 41-819 Zabrze identyfikująca się numerami: NIP 648-237-93-88,  Regon 277885038 oraz wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 683/02.

§ 2 

Informacje ogólne

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem „http://modnie24.pl/”. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email „kontakt@modnie24.antyspam.pl” lub formularz kontaktowy podany na stronie. Dokładne dane teleadresowe wyszczególnione są na zakładce Kontakt sklepu.

§ 3 

Oferta i realizacja zakupów

Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Wszystkie ceny podawane w sklepie „modnie24.pl”cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki z zamówieniem dołączana jest faktura poświadczająca zakup towaru. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§ 4 

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie pisemnie (w tym email) w terminie 10 dni, liczonym od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być nieużywany oraz niezniszczony, do którego należy dołączyć dowód zakupu. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: „zwroty@modnie24.antyspam.pl”

§ 5 

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia zakupionych produktów do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta towaru. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w §1. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: „reklamacje@modnie24.antyspam.pl”.

§ 6 

Zawarcie transakcji

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni, nie dłużej jednak niż dni 21.

§ 7 

Dane osobowe

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883), w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dabne te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: „biuro@modnie24.antyspam.pl”.

§ 8 

Postanowienia końcowe

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert. Usługodawca (Sklep) zastrzega możliwość nie przyjęcia oferty kupna bez podania przyczyn.

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

 

 
Wygodę i duży wybór metod płatności zapewnia Transferuj.pl